Bolagsstyrning

 
Combined Excellence är ett svenskt publikt aktiebolag och styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. 
 
Vi tror på starkt entreprenörskap i varje enhet. Vi ska aktivt verka för en effektiv och platt koncernstruktur där varje ingående bolag äger sin agenda med närhet till beslut.
 
Combined Excellences ledningsgrupp består av Oskar Godberg, Johan Gotting, Niklas Hellberg och Stephan Ebberyd.
 

Styrmodell