Bolagsstyrning

 
Combined Excellence är ett svenskt publikt aktiebolag och styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. 
 
Vi tror på starkt entreprenörskap i varje enhet. Vi ska aktivt verka för en effektiv och platt koncernstruktur där varje ingående bolag äger sin agenda med närhet till beslut.
 

Styrmodell