En styrelse med lång erfarenhet

 
Combined Excellence styrelse består av Niklas Hellberg, Ulf Sandlund, Andreas Stenbäck, Jessica Petrini och Anette Lindquist.
 
NIKLAS HELLBERG
Ordförande
Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Grundare och VD i dåvarande Hellberg Consulting, Netgain, samt tidigare VVD Ninetech. Tidigare styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag mellan 1993–2018.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Ninetech AB, Ordförande Combined Excellence BS AB, ONI Invest AB, Helltech AB, COMIT AB. Ledamot inTechrity AB, Motification AB samt Soundation AB.
Aktieinnehav: 941 650
 
ULF SANDLUND
Ledamot
Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Ledande befattningar på Accenture, Microsoft & Tieto samt tidigare VD Ninetech AB. Styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag sedan 2013.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Ninetech CloudPro AB, SiteDirect Professional Web Solutions AB, Viewbase AB samt I2Biz AB. Ledamot TWO i Sverige AB.
Aktieinnehav: 908 550
 
ANDREAS STENBÄCK
Ledamot
Ledamot sedan 2016. Delägare och ansvarig för den svenska verksamheten på Keystone MCF Corporate Finance med fokus på M&A.
Övriga styrelseuppdrag: Hjältevadhus AB, Corpura Fondkommission AB, Keystone MCF Corporate Finance AB, Fundmill AB, med flera.
Aktieinnehav: 17 400
 
JESSICA PETRINI
Ledamot
Ledamot sedan 2018. Lång erfarenhet av HR-arbete inom bl a Sweco. Fokus HR, talent och kultur.
Övriga uppdrag: Hifab, Agima Management och SaltX Technology AB.
Aktieinnehav: 0
 
ANETTE LINDQVIST
Ledamot
Ledamot sedan 2018. Bakgrund inom extern och intern revision, lång erfarenhet av breda roller inom ekonomi & finans, bl a som SVP & Global CFO på Getinge Infection Control, Mölnlycke Healthcare och AstraZeneca Plc. Fokus finans och ekonomi.
Övriga uppdrag: Ägare RoYI AB. Rådgivning och senior advisor inom ekonomi och finansiella frågor.
Aktieinnehav: 0