En styrelse med lång erfarenhet

 
Combined Excellence styrelse består av Niklas Hellberg, Ulf Sandlund, Petter Traaholt, Jessica Petrini och Anette Lindquist.
 
NIKLAS HELLBERG
Ordförande
Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Grundare och VD i dåvarande Hellberg Consulting, Netgain, samt tidigare VVD Ninetech. Tidigare styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag mellan 1993–2018.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Ninetech AB, inTechrity AB, Brighter Admin AB, Helltech AB, COMIT AB samt ledamot Motification AB och Soundation AB.
Aktieinnehav: 1 115 392
 
ULF SANDLUND
Ledamot
Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Ledande befattningar på Accenture, Microsoft & Tieto. VD Ninetech AB. Styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag sedan 2013.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Viewbase AB, TWO AB och I2Biz AB, Ledamot CloudPro AB, Exact MCG Group AB.
Aktieinnehav: 1 025 382
 
PETTER TRAAHOLT
Ledamot
Ledamot sedan 2019. Civilekonom med stor erfarenhet från börsnoterade företag i Sverige , Norge och Canada. För nuvarande Group CFO Eltel Networks på Nasdaq Stockholm. Tidigare i finans och operative roller inom Trelleborg AB, Boliden AB, Assa Abloy AB och Wilh Wilhemsen ASA.
Övriga styrelseuppdrag: FBK Karlstad och JPT&Partners AB
Aktieinnehav: 14 000
 
JESSICA PETRINI
Ledamot
Ledamot sedan 2018. Mer än 20 års erfarenhet av HR-frågor i olika frågor och ledande befattningar inom större internationella bolag.
Övriga uppdrag: Ledamot Hifab AB.
Aktieinnehav: 0
 
ANETTE LINDQVIST
Ledamot
Ledamot sedan 2018. Bakgrund inom extern och intern revision, lång erfarenhet av breda roller inom ekonomi & finans, bl a som SVP & Global CFO på Getinge Infection Control, Mölnlycke Healthcare och AstraZeneca Plc. Fokus finans och ekonomi.
Övriga uppdrag: Ledamot Standby AB, Binar Quick-Lift Systems AB, Binar Elektronik AB, Drying Solution Sweden Holding AB, Binar Handling AB, Binar Industrial Solutions AB, Binar Iterocon AB, Binar Olofström AB, Ircon Drying Systems AB, Verkstadskistan AB, RoY Management AB, Lynton Management AB.
Aktieinnehav: 0