En styrelse med lång erfarenhet

 
Combined Excellence styrelse består av Niklas Hellberg, Ulf Sandlund, Petter Traaholt och Jessica Petrini.
 
NIKLAS HELLBERG
Ordförande
Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Grundare och VD i dåvarande Hellberg Consulting, Netgain, samt tidigare VVD Ninetech. Tidigare styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag mellan 1993–2018.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Ninetech AB, Helltech AB, COMIT AB samt ledamot i Soundation AB.
Aktieinnehav: 1 068 343
 
ULF SANDLUND
Ledamot
Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Ledande befattningar på Accenture, Microsoft & Tieto. VD Ninetech AB. Styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag sedan 2013.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Viewbase AB, TWO AB och I2Biz AB, Ledamot CloudPro AB, Exact MCG Group AB.
Aktieinnehav: 903 382
 
PETTER TRAAHOLT
Ledamot
Ledamot sedan 2019. Civilekonom med stor erfarenhet från börsnoterade företag i Sverige , Norge och Canada. För nuvarande Group CFO Eltel Networks på Nasdaq Stockholm. Tidigare i finans och operative roller inom Trelleborg AB, Boliden AB, Assa Abloy AB och Wilh Wilhemsen ASA.
Övriga styrelseuppdrag: FBK Karlstad och JPT&Partners AB
Aktieinnehav: 14 000
 
JESSICA PETRINI
Ledamot
Ledamot sedan 2018. Mer än 20 års erfarenhet av HR-frågor i olika frågor och ledande befattningar inom större internationella bolag.
Övriga uppdrag: Ledamot Hifab AB.
Aktieinnehav: 0