Finansiell kalender

 
Här hittar du aktuella datum för finansiella händelser inom Combined Excellence.
 

Kalender

  • Delårsrapport tredje kvartalet 2018/2019 – 11 mars 2019
  • Bokslutskommuniké 2018/2019 – 13 juni 2019
  • Årsredovisning 2018/2019 – vecka 34
  • Årstämma 2019 – 10 september 2019
  • Delårsrapport första kvartalet 2019/2020 – 10 september 2019