Finansiella rapporter

 
 
 

Siffror och fakta 2018-2019

 

TILLVÄXT

+ 45 %
 

EBITDA

18,8 MKR
 

OMSÄTTNING

362 MKR