Proforma 2019-12-31 (12 mån)

 

TILLVÄXT

+ 59 %
 

EBITDA

28,6 MKR
 

OMSÄTTNING

582,4 MKR