Den ledande stjärnan inom digitalisering

 
Combined Excellence AB är en koncern för spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi fokuserar på förvärv och skapande av samarbetssynergier.
 
Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, Viewbase Solutions AB, Smartsourcing AB och TWO i Sverige AB, omsätter drygt 250 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i beebyte AB.
 

Digitalisering till 800 kunder

Vi är cirka 190 kollegor på sex orter i Sverige. Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Örebro och Norrköping. Vi levererar årligen digitalisering till cirka 800 kunder genom våra verksamhetsbolag. Vi arbetar för att ge våra kunder de bästa möjligheterna att själva briljera i sina ansträngningar att konvertera till morgondagens krav på digitala affärsmodeller. Vi digitaliserar varumärken, tjänster och hela organisationer. Vi ser till att våra kunder är konkurrenskraftiga i morgondagens datadrivna ekonomi.
 

Vision

Vår vision är att etablera Combined Excellence som den ledande stjärnan inom digitalisering. En ny generation av bolag som tillhandahåller den diversifierade mix av tjänster och kapacitet, som gör våra kunder framgångsrika i sin transformation mot morgondagens digitala affärsmodeller. Vi ska vara ledande inom digitalisering av varumärken, tjänster och organisationer.
 

Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva och utveckla framgångsrika nischbolag inom digitalisering. Samt att, utöver varje bolags egen framgång, skapa synergier mellan koncernens bolag, till nytta för kunder, anställda och ägare. Combined Excellence säljer tjänster och produkter för att digitalisera varumärken, tjänster, företag och organisationer. Det gör vi via våra ingående expertbolag. Vi vill vara den mest effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som partners.
 

Affärsmodell

Combined Excellence affärsmodell bygger på att erbjuda en plattform som tillvaratar det enskilda bolagets och entreprenörens framgångsfaktorer, samt tillför nya för tillväxt och lönsamhet. Koncernen erbjuder aktivt samarbete kring kompetens, resurser, försäljning och andra volymfördelar. Ett aktivt och konstant förbättringsarbete kring koncernens styrmodeller säkerställer att varje verksamhet utvecklas i takt med marknadens förändring. Vi växer enskilt och vi växer tillsammans för att skapa värde för kunder, anställda och ägare.