Den ledande stjärnan inom digitalisering

 
Combined Excellence AB® är en koncern med fokus på förvärv av – samt skapandet av samarbetssynergier för – spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering. 
 
Koncernen med sina verksamhetbolag omsätter drygt 350 Mkr med en snabb tillväxttakt.
 

Digitalisering till över 1 000 kunder

Vi är idag över 300 kollegor på nio orter i Sverige och två orter i Norge: Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örebro, Uddevalla, Lund och Uppsala samt Oslo och Bergen.

Vi levererar årligen digitalisering till ca 1 000 kunder genom våra verksamhetsbolag. Vi arbetar för att ge våra kunder de bästa möjligheterna att själva briljera i sina ansträngningar att konvertera till morgondagens krav på digitala affärsmodeller. Vi digitaliserar varumärken, tjänster och hela organisationer. Vi säkerställer att våra kunder är konkurrenskraftiga i morgondagens datadriva ekonomi.
 

VÅR VISION

Vår vision är att Combined Excellence ska befästas som en betydande aktör på den nordiska marknaden.

Att vara betydande har vi definierat i tre delar. Vi ska ha en spets i vårt erbjudande som är något marknaden pratar om och där vi är förstavalet när kunder och kollegor väljer aktör. Vi ska ha en volym som är betydande vilket innebär en omsättning runt miljarden. Våra leveranser ska ha en betydande positiv inverkan för våra kunder och på det sättet etablerar vi långsiktiga relationer.
 

AFFÄRSIDÉ

Combined Excellence affärsidé är att förvärva och utveckla framgångsrika nischbolag inom digitalisering. Utöver detta skall koncernen skapa synergier mellan koncernens bolag till nytta för kunder, anställda och ägare. Combined Excellence erbjudande, via sina verksamheter, är digitalisering av varumärken, tjänster, företag och organisationer. Combined Excellence vill vara den mest effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som partners.
 

AFFÄRSMODELL

Combined Excellences affärsmodell bygger på att erbjuda en plattform som tillvaratar det enskilda bolagets och entreprenörens framgångsparametrar samt tillför nya för tillväxt och lönsamhet. Koncernen erbjuder aktivt samarbete kring kompetens och resurser, försäljning och andra volymfördelar. Ett aktivt och konstant förbättringsarbete kring koncernens styrmodeller säkerställer att varje verksamhet utvecklas i takt med marknadens förändring. 
 
Vi växer enskilt och vi växer tillsammans för att skapa värde för kund, anställda och ägare.