Den ledande stjärnan inom digitalisering

 
Combined Excellence AB är en koncern för spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi fokuserar på förvärv och skapande av samarbetssynergier.
 
Koncernen med sina verksamhetbolag omsätter drygt 310 Mkr med en snabb tillväxttakt.
 

Digitalisering till över 1 000 kunder

Vi är cirka 260 kollegor på åtta orter i Sverige. Karlstad, Stockholm, Kista, Göteborg, Växjö, Örebro, Norrköping och Lund. Vi levererar årligen digitalisering till cirka 1 000 kunder genom våra verksamhetsbolag. Vi digitaliserar varumärken, tjänster och hela organisationer. Vi ser till att våra kunder är konkurrenskraftiga i morgondagens datadrivna ekonomi.
 

VÅR VISION

Vår vision är att Combined Excellence ska befästas som en betydande aktör på den nordiska marknaden. 
 
För oss att vara betydande har vi definierat i tre delar. Vi skall inneha en spets i vårt erbjudande som är något marknaden pratar om och där vi är förstavalet när kunder och kollegor väljer aktör. Vi skall ha en volym som är betydande vilket innebär en omsättning runt miljarden. Våra leveranser skall ha en betydande positiv inverkan för våra kunder. Vi skall vara värdefulla för våra kunder och på det sättet etablera långsiktiga relationer. 
 

AFFÄRSIDÉ

Combined Excellence affärsidé är att förvärva och utveckla framgångsrika nischbolag inom digitalisering samt utöver varje bolags egen framgång skapa synergier mellan koncernens bolag, till nytta för kunder, anställda och ägare. Combined Excellence via sina verksamheter säljer tjänster och produkter för att digitalisera varumärken, tjänster och hela företag och organisationer. Vi vill vara den mest effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som partners. 
 

AFFÄRSMODELL

Combined Excellence affärsmodell bygger på att erbjuda en plattform som tillvaratar det enskilda bolagets och entreprenörens framgångsparametrar samt tillför nya för tillväxt och lönsamhet. Koncernen erbjuder aktivt samarbete kring kompetens & resurser, försäljning och andra volymfördelar. Ett aktivt och konstant förbättringsarbete kring koncernens styrmodeller säkerställer att varje verksamhet utvecklas i takt med marknadens förändring. 
 
Vi växer enskilt och vi växer tillsammans för att skapa värde för kund, anställda och ägare.