Tillsammans äger vi digitalisering i världsklass

 
Combined Excellence ägs av ca 80 ägare som alla är verksamma inom koncernen.
 

De fem största ägarna per den 31 juli 2018:

  • Niklas Hellberg & bolag, 18 833 aktier
  • Ulf Sandlund & bolag, 18 171 aktier
  • ONI i Karlstad AB, 15 057 aktier
  • Oskar Godberg, 13 864 aktier
  • Jonas Rozenich, 13 637 aktier
 
Den 31 juli 2018 uppgick antalet aktier till 205 348.