En gedigen historia

 
Combined Excellence AB grundades av nuvarande partners så sent som 2013. Men det finns en gedigen affärshistorik, kompetens och spårbarhet långt bakåt i tiden.
 
Bolaget är sammanslagningar och förvärv av ett antal bolag genom åren. En resa som vi fortsätter att göra. Flertalet av grundarna till dessa bolag arbetar fortsatt inom koncernen.
 

1989–1999

1989 TS framtidsutveckling AB grundades
1993 Ninetech Software AB grundades
1993 Hellberg consulting AB grundades
1995 Netgain AB grundades
1998 Right Competence AB och Global Systems AB grundas av Ninetech AB. Delar av Multivisual AB förvärvas.
 

1999–2002

1999 TS framtidsutveckling byter namn till Weblication AB
1999 Information Highway förvärvar Netgain AB och bildar Adcore Karlstad AB
2000 Hellberg consulting AB förvärvar Adcore Karlstad AB & återlanserar Netgain AB
2000 Varumärket Ninetech Gruppen AB lanseras
2001 Samgående mellan Ninetech Gruppen AB & Netgain AB
2001 Varumärket Netgain läggs på is
2002 Weblication & Surffactory blir Two i Sverige AB
 

2003–2006

Stor förändring i ledning, fokus från resursfokuserad konsultverksamhet till värdeadderande expertkonsultation.
2006 Prime Systems AB i Malmö förvärvas.
 

2008

Stor förändring i ledning. Generationsskifte påbörjas av ägare och styrelse.
Ninetech Gruppen AB blir Ninetech AB.
 

2009-2010

Startup Netgain AB. Fokus automation. Netgain AB återanvänds som varumärke.
2010 Reveny Systems i Göteborg förvärvas av Jeeves AB.
Samgående mellan Two i Sverige och Ninetech AB.
Two som varumärke läggs på is.
 

2012

Stort förändringsarbete inom Ninetech AB.
Nytt fokus digitala affärer.
 

2013

Koncernmoder Ninetech Partner AB bildas (sedermera Combined Excellence AB).
Ny partnerstruktur skapas och generetionsskifte fullbordas.
 

2015

IFRS redovisningsstandard införs.
Förvärv av Sitedirect AB.
 

2016

CloudPro AB bildas, (bolagisering av affärsområde från Ninetech AB).
Förvärv del i Smartsourcing AB.
Investering i startup Conneqted AB.
Investering i startup beebyte AB.
Varumärket Combined Excellence skapas. Strategi och mål kommuniceras. Ägardirektiv, affärsplan och mål 800 Mkr försäljning, 15 % EBITDA formas och kommuniceras.
 

2017

Two AB återanvänds (bolagisering av affärsområde från Ninetech AB).
Försäljning av innehav i Conneqted AB
Förvärv Viewbase Solutions AB
Förvärv Dynamic Smartsourcing AB
 

2018

Elvenite AB förvärvas
inTechrity AB bildas (avknoppning från Cloudpro)
Fler förvärv planeras.