Digitalisering är ett måste

 
Vi ser ett växande behov av att ställa om till digitala affärsmodeller. Digitalisering är numera på allas agendor.
 
Det finns ett större behov av digital innovation med ökade förväntningar från konsumenternas sida. Det gäller all verksamhet med konsumenter och medborgare som brukare/slutkund. Även hos de B2C-företag som varit tidigt ute finns ett behov av att förnya plattformar och lösningar och inom B2B finns ett ännu större uppdämt behov.
 

Större aktörer får konkurrens

Många ligger efter både i tanke och handling när det gäller digitalisering. Global konkurrens och nya uppstickare är ett hot mot de etablerade aktörerna. Ett generationsskifte bland deras kunder gör att hotet blir än påtagligare. Digitalisering blir ett måste. Det gäller både det som konsumenten möts av och det interna behovet hos organisationer och företag. Behovet av digitalisering, förändring och kompetens är massivt och vi ser inget som motsvarar det tidigare i historien.
 

Två områden som svarar upp mot behovet

Vi jobbar framförallt med två affärsområden som svarar upp mot behovet av digitalisering:
  • Intuitiva kundupplevelser
  • Automation av processer och rutiner
 
Vi gör insatser för att öka vår kapacitet inom AI – Machine learning, robotisering och uppkopplade enheter. Till det finns också underliggande drivkrafter för effektivisering och framtidsanpassning av IT-tjänster och lösningar. Exempel på det är förflyttning till molnet, men också inom säkerhetsområdet som anpassningen till GDPR. Alla delar hänger såklart ihop. Här hjälper våra expertbolag sina kunder.
 

Förvärv

Marknaden för tillväxt genom förvärv ser lovande ut. Målgruppen är entreprenörsdrivna spjutspetsbolag som verkar inom digitalisering eller hantering av dess följdeffekter. Det finns många bolag som är intresserade av att vara med på en större resa och av effekterna det kan ge. Möjligheterna till förvärv inom ramen för vår affärsplan ser vi därför som goda.