Från digitalisering till verksamhetsutveckling

 
Vi som individer har numer en högre förväntningsgrad på enkelhet i nyttjande av samhälls-, organisations- och företagstjänster, vilket fortsätter att driva utvecklingen framåt i rekordfart.
 
Combined Excellence har idag sin huvudmarknad i Sverige med en total marknadsandel för vår bransch under 1 % vilket ger stora tillväxtmöjligheter. Den starka marknaden har sitt ursprung både i en effektiviseringsvåg till följd av ökade konkurrenskrav, men också en möjlighetsutveckling som genererats av kundernas önskemål om att skapa nya affärsmodeller och möjligheter för att säkerställda framtida konkurrenskraft på en global marknad.

Det vi nu under en tid kallat digitalisering eller digital transformation kommer framöver mer och mer att kallas verksamhetsutveckling.