Från digitalisering till verksamhetsutveckling

 
Vi som individer och vår förväntningsgrad på enkelhet i nyttjande av samhällets, organisationers och företagstjänster, fortsätter att driva utvecklingen framåt i rekordfart. 
 
Den svenska marknaden är en av de hetaste i Europa vilket ger en bra grund för fortsatt expansion. Vi är ledande och därmed intressanta för andra geografier.

Combined Excellence har idag sin huvudmarknad i ­Sverige med en marknadsandel på under 1 % vilket ger stora tillväxtmöjligheter. Den starka marknaden har sitt ursprung både i en effektiviseringsvåg, till följd av ökade konkurrenskrav - men också en möjlighetsutveckling som genererats av kundernas önskemål om att skapa nya affärsmodeller och affärsmöjligheter för att säkerställda framtida konkurrenskraft på en global marknad. Det vi nu under en tid kallat digitalisering eller digital transformation kommer framöver mer och mer att kallas verksamhetsutveckling.
 

Kunderna och marknaden

Utvecklingen drivs framåt på olika sätt inom olika målgrupper och vi har identifierat ett antal externa faktorer att fokusera på: 
 
Ny teknik
 • Molnlösningar
 • AI/Machine learning
 • IOT
   
Regulatoriska krav
 • Integritet
 • Säkerhet
 • Hållbarhet
   
Effektiviseringskrav
 • Mobilitet/Tillgänglighet
 • Automation
 • Enkelhet
   
Agilitet och kostnadseffektivitet
 • Skalbarhet
 • Kostnadseffektivitet
 • Framtidssäkrade