Våra strategiska drivkrafter

 
Vi har tydliga strategiska drivkrafter för hur vi ska fungera och långsiktigt driva vår verksamhet.
 

Så ska vi jobba

  • Förvärv av ytterligare spets och volym samt lönsam organisk tillväxt i våra befintliga verksamheter.
  • Aktivt verka för en effektiv och platt koncernstruktur där varje ingående bolag äger sin agenda, med närhet till beslut.
  • Målstyrt driva mot tydlig marknadsspets och nisch för våra verksamheter. En framgångsfaktor idag och en livsnödvändighet på morgondagens marknad.
  • Kundnytta i fokus för samtliga leveranser, samt strukturer för att kontinuerligt mäta och lyfta fram dessa i vår kommunikation.
  • Att alltid föda och uppmuntra kontinuerlig förändring, innovation och marknadsanpassning.
  • Accelererad transformation mot abonnemangsbaserade och digitala affärsmodeller.
  • Skalfördelar genom samarbete mellan våra koncernbolag i våra kundrelationer.
  • Skalfördelar i partnerskap, intern effektivitet, kompetens och upphandlingar.