Styrning och ledning

 
Vår styrmodell ser ut enligt nedan. Vi agerar främst via målstyrning genom respektive bolags styrelse. Combined Excellence AB’s ledningsgrupp består av Niklas Hellberg, Ulf Sandlund, Oskar Godberg och Björn Magnusson.