Styrning och ledning

 
Vi tror på starkt entreprenörskap i varje enhet. Vi ska aktivt verka för en effektiv och platt koncernstruktur där varje ingående bolag äger sin agenda med närhet till beslut.

Combined Excellences ledningsgrupp består av Oskar Godberg, Johan Gotting, Niklas Hellberg och Stephan Ebberyd.
 

Styrmodell