Nu kan vi se hur kedjan mår – varje dag!

 
 

Utmaningen

Hur mår kedjan? Det var frågan som krogkedjan Harrys ville besvara på daglig basis, snarare än att stämma av manuellt med jämna mellanrum. En Business Intelligence-lösning skulle implementeras, så att man kunde slå samman försäljningsstatistik med personalstatistik, inköpsstatistik och besöksstatistik. Man ville kunna se hela bilden och därmed generera ett rapportpaket som man sedan kunde fördjupa sig i för att hitta vägar att optimera verksamheten.
 

Resultat

– Nu kan vi se hur kedjan mår – varje dag, berättar Andreas Lindén, CFO på Harrys Pubar. ViewBase hade kompetent folk med erfarenhet av integration mot restaurangbranschen, något som gjorde att vi kom igång väldigt snabbt med minimala störningar, och dessutom höll vi oss inom kostnadsramen, konstaterar Andreas Lindén.

Dessutom var applikationen FoodView – som är speciellt utvecklad med restaurangbranschen i åtanke – en inte helt oviktig faktor.
– Vi har plockat stora delar ur den, även om vi inte valt att följa konceptet rakt av, berättar Andreas Lindén och menar att det är viktigt att kunna anpassa lösningen då varje verksamhet är unik.
 
 
ViewBase hade kompetent folk med erfarenhet av integration mot restaurangbranschen, något som gjorde att vi kom igång väldigt snabbt med minimala störningar, och dessutom höll vi oss inom kostnadsramen.
 
– ANDREAS LINDÉN, CFO HARRYS PUBAR
 
Olaf Glöersen
070-777 04 58
olaf.gloersen@viewbase.se
 
 

Vill du se fler av ViewBases lyckade projekt?