Från kostnadsuppskattning till fakta åt Inera

 
 

Utmaningen

Företaget Inera koordinerar utveckling och förvaltning av Sveriges landstings, regioners och kommuners digitala lösningar. Ineras uppdrag är att effektivisera och skapa smartare digitala processer för vård och omsorg. När Inera beslutade att varje landsting och kommun ska betala för sina nyttjade tjänster uppstod ett behov av en Tjänstebaserad Affärsmodell för att beräkna totalkostnader och prissätta alla tjänster som landstingen och kommunerna köper av Inera. En av dem är till exempel Vårdguidens 1177. Ineras målsättning var att skapa ett pris med transparens för alla tjänster som företaget tillhandahåller för kommunerna och landstingen.
 

Lösningen

Genom att etablera en modell för ”rätt” prissättning av en tjänst ges förutsättningar för uppföljning av lönsamhet per tjänst. I arbetet med tjänsteprissättning räknas självkostnadspriset ut för de olika tjänsterna baserat på både interna och externa kostnader. Varje landsting och kommun ska betala sina tjänster i förhållande till befolkningsmängd. På så sätt finansieras allt solidariskt. Nya tjänster tillkommer hela tiden efter behov och Inera uppmuntrar till tidigt användande.
 

Resultat

Nu kan Inera se exakt vilka kostnader som eventuellt ökar. Det går att peka på fakta för den som är ansvarig för en viss tjänst. Det kunde vi inte tidigare. Det finns inga gömda kostnader. Allt är transparent. Det är suveränt att man kan säga det, avslutar Kurt Helenelund.
 
 
Nu kan Inera se exakt vilka kostnader som eventuellt ökar. Det går att peka på fakta för den som är ansvarig för en viss tjänst. Det kunde vi inte tidigare. Det finns inga gömda kostnader. Allt är transparent. Det är suveränt att man kan säga det, avslutar Kurt Helenelund.
 
– KURT HELENELUND, AFFÄRSARKITEKT PÅ INERA
 
Hagos Tesfazion
076-7876513
hagos.tesfazion@netgain.se
 
 

Vill du se fler av Netgains lyckade projekt?