Högst kundnöjdhet i Sverige för CloudPro

 
 
– Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar, därför är det här oerhört glädjande för oss. Samtidigt ser vi fram emot att jobba vidare för att överträffa våra egna högt ställda förväntningar på alla våra tjänster, inte minst eftersom vi fortsätter att befinna oss i en expansiv fas, säger Gurra Gustafsson, VD för CloudPro.
 
För CloudPro är det också glädjande att ett – relativt sett – mindre bolag med huvudkontor i Karlstad kan hävda sig i tuff konkurrens. Något som också lyfts fram av rapporten – inte minst när det kommer till att skapa en närmare relation till sina kunder.
 

Resultat

CloudPro fortsätter att leverera toppresultat i den årliga kundundersökningen som Radar Ecosystem Specialists genomför. Efter flera år bland de bästa kan CloudPro titulera sig bäst i Sverige när det kommer till kundnöjdhet inom infrastruktur och drift.
 
 
Att hitta en närhet till våra kunder ser vi som självklart och något som skapar en ömsesidig affärsnytta
 
– GURRA GUSTAFSSON, VD, CLOUDPRO
 
Rapporten lyfter fram vikten av en noggrann sourcingprocess när det kommer till infrastruktur och drift. En mogen och standardiserad marknad gör att många bolag levererar nära de ledande leverantörerna – samtidigt ökar då risken att få en sämre leverans än snittet.
 
CloudPro har under flera år levererar toppresultat när det kommer till kundnöjdhet och därför kan vi med säkerhet säga att vi är ett tryggt val där våra kunder vet att vi levererar det som är överenskommet och mer därtill.
 
Gurra Gustafsson
070-254 70 98
gurra.gustafsson@cloudpro.se
 
 

Vill du se fler av Cloudpros lyckade projekt?