Digitalt drömläge för Lunds kommun

 
 

Utmaningen

I Lunds kommun arbetar nästan 10 000 personer. Dagligen skickas en stor mängd beställningar inom kommunen. Det kan vara allt ifrån nya mobilabonnemang till en installation av program. Allt ska beställas via kommunens interna portal. Tillsammans med Netgain har kommunens IT-strateg Annie Fletcher rustat för framtidens förenklade digitala processer.
 

Resultat

– Samarbetet med Netgain har varit efterlängtat. I Lunds kommun har vi haft en beställningsportal för interna IT-tjänster, men den har inte varit så flexibel. Med hjälp av vår nya e-handelskatalog kan vi lyfta oss och utveckla fler beställningsprocesser för våra användare. Nu har vi allt på ett och samma ställe. Tack vare mjukvaran i kombination med Netgains kompetens kan vi kapa leveranstider och minska våra interna IT-kostnader. Det stora stödet från Netgain är att de tänker framåt. De har bra erfarenhet av liknande projekt där det gäller att bygga långsiktigt och flexibelt. Vi fick ta del av deras ”best practice”. Netgain kommer att vara vårt bollplank även i nästa fas när vi utvecklar nya tjänster och funktioner. Ju mer tid vi kan kapa tack vare fler flexibla och automatiska lösningar vid beställningar kring telefonin,
desto mer tid får vi över till mer komplexa ärenden där det verkligen behövs support till våra användare.” säger Annie Fletcher, IT strateg på Lunds kommun.
 
 
Tack vare vår nya plattform har vi möjlighet att utveckla funktionaliteten precis som vi vill ha den. Nu vill vi bara framåt och bygga in så många tjänster som möjlighet i den nya e-handelskatalogen.
 
– ANNIE FLETCHER, IT-STRATEG LUNDS KOMMUN
 
Åse Berneblad
072-529 65 77
ase.berneblad@netgain.se
 
 

Vill du se fler av Netgains lyckade projekt?